Połączenie z SiSi

Przed logowaniem przeglądarka internetowa rozpocznie połączenie szyfrowane z serwerem LO. Połączenie wymaga przedstawienia przez serwer certyfikatu zabezpieczeń. Certyfikat zabezpieczeń używany przez SiSi został wystawiony przez LO, który nie jest urzędem certyfikacji. Przeglądarki internetowe będą informowały o tym fakcie. W różnych przeglądarkach proces ustanawiania szyfrowanego połączenia przebiega odmiennie. Poniżej opisano jego przebieg w najpopularniejszych obecnie przeglądarkach internetowych.

Internet Explorer 6

Internet Explorer w wersji 6 informuje o zamiarze rozpoczęcie połączenia szyfrowanego za pomocą monitu:

Jeśli w przeszłości korzystano już z połączeń szyfrowanych i zaznaczono opcję "Nie pokazuj tego ostrzeżenia w przyszłości" to monit ten nie pokaże się w tym wypadku. Po kliknięciu przycisku "OK", zostanie wyświetlone kolejne okno z podstawowymi informacjami dotyczącymi certyfikatu zabezpieczeń SiSi.

Należy potwierdzić zamiar kontynuowania połączenia klikając na przycisk "Tak". Strona logowania do SiSi powinna zostać wtedy wyświetlona.

Internet Explorer 7

Internet Explorer w wersji 7, podobnie jak i w wersji 6, informuje o zamiarze rozpoczęcie połączenia szyfrowanego za pomocą monitu:

Jeśli w przeszłości korzystano już z połączeń szyfrowanych i zaznaczono opcję "Nie pokazuj tego ostrzeżenia w przyszłości", to monit ten nie pokaże się w tym wypadku. Po kliknięciu przycisku "OK", zostanie wyświetlona strona z ostrzeżeniem, że certyfikat zabezpieczeń dla tego połączenia nie został wystawiony przez znany urząd certyfikacji:

Certyfikat ten został wystawiony przez ZSO, który takim urzędem nie jest. Należy mimo to kontynuować połączenie, klikając na link "Kontynuuj przeglądanie tej witryny sieci Web". Po ponownym monicie o połączeniu szyfrowanym zostanie wczytana strona logowania do SiSi.

Firefox 2

Firefox po nawiązaniu połączenia przedstawi monit z informacjami dotyczącymi certyfikatu zabezpieczeń serwera SiSi.

Standardowo ustawiona jest w nim opcja jednorazowej akceptacji certyfikatu. Po kliknięciu przycisku "OK", powinna zostać wczytana strona logowania do SiSi.

Firefox 3

Firefox po nawiązaniu połączenia przedstawi ostrzeżenie dotyczące certyfikatu zabezpieczeń serwera SiSi.

Należy dodać wyjątek ...

... poprzez pobranie certyfikatu ...

... i potwierdzenie wyjątku bezpieczeństwa.

Standardowo ustawiona jest w nim opcja stałej akceptacji certyfikatu. Po kliknięciu przycisku "OK", powinna zostać wczytana strona logowania do SiSi.

Opera 9

Przeglądarka Opera podobnie jak inne, wyświetla w trakcie nawiązywania połączenia monit informujący o certyfikacie bezpieczeństwa.

Kliknięcie przycisku "Akceptuj" spowoduje kontynuowanie połączenia i wczytanie strony logowania do SiSi.

Opera 9.5

Przeglądarka Opera 9.5 podobnie jak wcześniejsza wersja, wyświetla w trakcie nawiązywania połączenia monit informujący o certyfikacie bezpieczeństwa.

Kliknięcie przycisku "Akceptuj" spowoduje kontynuowanie połączenia i wczytanie strony logowania do SiSi.