Pomoc

Zgłóś nowy błąd / pytanie / pomysł.

  1. Inicjały nauczycieli na planach są złe.

    Niekoniecznie. Dwie literki w planach lekcji nie zawsze oznaczają inicjały nauczyciela. Są one ustalane w ten sposób, aby każdy nauczyciel miał swoją własną, niepowtarzalną parę, niekoniecznie zgodną z inicjałami.

  2. Niektóre osoby mają wpisaną grupę językową, niektóre nie. Dlaczego?

    Niektóre osoby nie mają wpisanych grup językowych, ponieważ informacja kto, do jakiej należy grupy nie jest zapisana w dzienniku klasowym (z którego ponierana jest lista uczniów), a w dziennikach poszczególnych grup. Jeśli chcesz uzupełnić swój plan lekcji o plan danej grupy, zgłoś jej brak poprzez odpowiedni link w profilu.

  3. Gdzie mogę dodać wydarzenia?

    Linki do stron na których możesz dodać wydarzenia do własnej klasy znajdują się nad kalendarzem każdego miesiąca oraz nad wydarzeniami na stronie profilu. Zgłaszanie błędu w kalendarzu dotyczy wydarzeń związnych nie tylko z Twoją klasą.