Sprawdzenie ustawienia szyfrowania

Do poprawnego przesyłania danych pomiędzy systemem rekrutacji a komputerem kandydata wykorzystywany jest protokół szyfrowanej transmisji SSL. We wszystkiich popularnych przeglądarkach internetowych jest on domyślnie włączony. Poniżej pokazano sposób sprawdzenia ustawień protokołów szyfrowania w njaczęściej używanych przeglądarkach  internetowych.

Internet Explorer 6 i 7

W menu "Narzędzia" należy wybrać pozycję "Opcje internetowe...". W oknie ustawień, które się pojawi trzeba przejść na zakładkę "Zawansowane", odnaleźć na liście ustawienia protokołów i zaznaczyć pola jak na ilustracji poniżej:

Firefox 2 i 3

W menu "Narzędzia" należy wybrać pozycję "Opcje". Nastepnie w oknie, które się pojawi kliknąć ikonę z podpisem "Zaawansowane". Zaznaczyć pola przy odpowiednich protokołach zgodnie z ilustracją:

Opera 9 i 9.50

W menu "Narzędzia" wybrać opcję "Preferencje". W oknie, które się pojawi, przejść na zakładkę "Zaawansowane", a następnie na liście z lewej strony wybrać pozycję "Zaawansowane", jak na ilustracji:

Kliknąć przycisk "Protokoły zabezpieczające". Zostanie wtedy wyświetlone dodatkowe okno, w którym należy zaznaczyć pola przy odpowiednich protokołach. Ustawienia pokazuje ilustracja: