Ważne daty

Nazwa Data
Rozpoczęcie roku szkolnego 2019-09-02 (poniedziałek)
Kiermasz podręczników 2019-09-06 (piątek), godz: 7:00 - 12:00
Rada Pedagogiczna 2019-09-13 (piątek), godz: 14:30
Złożenie wstępnych deklaracji maturalnych 2019-09-30 (poniedziałek)
Dzień Nauczyciela w "Koperniku" 2019-10-10 (czwartek), godz: 12:00
Przyrzeczenie uczniów klas I 2019-10-10 (czwartek), godz: 12:00
Matura próbna - język polski 2019-11-19 (wtorek)
Matura próbna - matematyka 2019-11-20 (środa)
Matura próbna - język obcy 2019-11-21 (czwartek)
Matura próbna - wybrany przedmiot 2019-11-22 (piątek)
Ostateczny termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach ndst. 2019-12-06 (piątek)
2020-03-23 (poniedziałek) kl. III
2020-05-22 (piątek) kl. I i II
Ostateczny termin poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach 2019-12-13 (piątek)
2020-04-08 (środa) kl. III
2020-06-10 (środa) kl. I i II
Ostateczny termin wystawienia ocen 2019-12-20 (piątek)
2020-04-17 (piątek) kl. III
2020-06-19 (piątek) kl. I i II
Początek zimowej przerwy swiątecznej 2019-12-23 (poniedziałek)
Koniec zimowej przerwy świątecznej 2019-12-31 (wtorek)
Konferencja klasyfikacyjna 2020-01-07 (wtorek), godz: 14:30
2020-04-21 (wtorek) kl. III, godz: 14:30
2020-06-23 (wtorek) I i II, godz: 14:30
Konferencja plenarna 2020-01-07 (wtorek), godz: 13:30
2020-06-23 (wtorek)
Egzamin klasyfikacyjny za pierwsze półrocze 2020-01-08 (środa)
Próba generalna poloneza 2020-01-10 (piątek), godz: 15:00 - 19:00
Początek ferii zimowych 2020-01-13 (poniedziałek)
Koniec ferii zimowych 2020-01-26 (niedziela)
Złożenie ostatecznych deklaracji maturalnych 2020-02-07 (piątek)
Studniówka 2020-02-08 (sobota), godz: 19:00
Przegląd Szkolnych Talentów - konkurs 2020-03-17 (wtorek)
Przegląd Talentów - koncert galowy 2020-03-20 (piątek)
Dzień otwarty szkoły 2020-03-20 (piątek)
Początek wiosennej przerwy świątecznej 2020-04-09 (czwartek)
Koniec wiosennej przerwy świątecznej 2020-04-14 (wtorek)
Zakończenie zajęć dydaktycznych dla kl. III 2020-04-24 (piątek)
Pierwsze pisemne egzaminy maturalne 2020-05-04 (poniedziałek)
Pierwsze ustne egzaminy maturalne 2020-05-07 (czwartek)
Ostatnie pisemne egzaminy maturalne 2020-05-21 (czwartek)
Ostatnie ustne egzaminy maturalne 2020-05-22 (piątek)
Egzamin klasyfikacyjny za drugie półrocze 2020-06-24 (środa)
Zakończenie zajęć dydaktycznych dla kl. I i II 2020-06-26 (piątek)

Ta strona jest przystosowana do drukowania (menu Plik -> Drukuj).