Ważne daty

Nazwa Data
Rozpoczęcie roku szkolnego 2017-09-04 (poniedziałek)
Kiermasz podręczników 2017-09-08 (piątek), godz: 7:00 - 12:00
Rada Pedagogiczna 2017-09-12 (wtorek), godz: 14:30
Złożenie wstępnych deklaracji maturalnych 2017-09-29 (piątek)
Przyrzeczenie uczniów klas I 2017-10-13 (piątek), godz: 12:00
Dzień Nauczyciela w "Koperniku" 2017-10-13 (piątek), godz: 12:00
Matura próbna - język polski 2017-11-21 (wtorek)
Matura próbna - matematyka 2017-11-22 (środa)
Matura próbna - język obcy 2017-11-23 (czwartek)
Matura próbna - wybrany przedmiot 2017-11-24 (piątek)
Zebranie Komitetu Studniówkowego 2017-11-30 (czwartek), godz: 18:00
Ostatni termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach ndst. 2017-12-20 (środa)
2018-03-20 (wtorek) kl. III
2018-05-18 (piątek) kl. I i II
Początek zimowej przerwy swiątecznej 2017-12-23 (sobota)
Koniec zimowej przerwy świątecznej 2018-01-01 (poniedziałek)
Ostatni termin poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach 2018-01-12 (piątek)
2018-04-13 (piątek) kl. III
2018-06-08 (piątek) kl. I i II
Ostatni termin wystawiania ocen 2018-01-19 (piątek)
2018-04-20 (piątek) kl. III
2018-06-15 (piątek) kl. I i II
Konferencja klasyfikacyjna 2018-01-23 (wtorek), godz: 14:30
2018-04-24 (wtorek) kl. III, godz: 14:30
2018-06-19 (wtorek) I i II, godz: 14:30
Egzamin klasyfikacyjny za pierwsze półrocze 2018-01-24 (środa)
Złożenie ostatecznych deklaracji maturalnych 2018-01-26 (piątek)
Próba generalna poloneza 2018-01-26 (piątek), godz: 15:00 - 19:00
Studniówka 2018-01-27 (sobota), godz: 19:00
Początek ferii zimowych 2018-01-29 (poniedziałek)
Koniec ferii zimowych 2018-02-11 (niedziela)
Konferencja plenarna 2018-02-13 (wtorek), godz: 14:30
2018-06-22 (piątek), godz: 14:30
Rekolekcje 2018-02-21 (środa)
2018-02-22 (czwartek)
2018-02-23 (piątek)
Przegląd Szkolnych Talentów - konkurs 2018-03-19 (poniedziałek)
Przegląd Talentów - koncert galowy 2018-03-23 (piątek)
Dzień otwarty szkoły 2018-03-23 (piątek)
Początek wiosennej przerwy świątecznej 2018-03-29 (czwartek)
Koniec wiosennej przerwy świątecznej 2018-04-03 (wtorek)
Zakończenie zajęć dydaktycznych dla kl. III 2018-04-27 (piątek), godz: 12:00
Pierwsze pisemne egzaminy maturalne 2018-05-04 (piątek)
Pierwsze ustne egzaminy maturalne 2018-05-07 (poniedziałek)
Ostatnie pisemne egzaminy maturalne 2018-05-23 (środa)
Ostatnie ustne egzaminy maturalne 2018-05-23 (środa)
Egzamin klasyfikacyjny za drugie półrocze 2018-06-20 (środa)
Zakończenie zajęć dydaktycznych dla kl. I i II 2018-06-22 (piątek)
Początek ferii letnich 2018-06-23 (sobota)

Ta strona jest przystosowana do drukowania (menu Plik -> Drukuj).